Udržitelný rozvoj

Vykročte s námi vstříc udržitelnější budoucnosti! Snažíme se rozvíjet naši společnost tak, aby měla pozitivní dopad na životní prostředí, ekonomiku a zároveň i komunitu.

Náš přístup k udržitelnosti

Udržitelnost se stala stěžejní součástí businessu. To má vliv na způsob, jakým firmy formulují svoji strategii, komunikují se zákazníky a zainteresovanými stranami. Jedná se o šetrnější způsob, jakým firmy vyrábí, jednají a komunikují. TART komunikuje a reportuje o udržitelnosti formou cílů ESG, které zahrnují společenskou odpovědnost a udržitelnost v rámci životního prostředí a řízení společnosti.

Poslání, vize a strategie

Naším posláním je poskytovat profesionální řešení ochrany výrobků při distribuci. Vizí TARTu je garantovat našim partnerům spolehlivost a kvalitu, našim zaměstnancům stabilitu a smysluplnou práci v prostředí trvale udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti. 

Vize TART 2030

Zákazníkům chceme poskytovat obaly, které splňují požadavky i z environmentálního hlediska. Přejeme si snížit množství odpadů a také přispět k lepšímu zacházení s přírodními zdroji, zvýšit spokojenost zákazníků a stát se lídrem v oblasti udržitelnosti v našem odvětví.

 

Naše vize 2030 jsou založeny na třech principech: cílevědomost, zodpovědnost a růst. Stanovujeme jasné a ambiciózní cíle pro dekarbonizaci a ochranu životního prostředí. Víme, že jsme zodpovědní za naše rozhodnutí, které mají vliv na společnost a planetu. Zároveň hledáme způsoby, jak růst ekonomicky v souladu s našimi hodnotami udržitelnosti.


Zavazujeme se minimalizovat náš dopad na životní prostředí. To zahrnuje snižování emisí CO2, ochranu přírodních zdrojů a inovativní řešení při snižování odpadů. Budeme vytvářet příležitosti pro naše zaměstnance a komunity, které mají vliv na náš růst. Cílem je být přínosem pro společnost, životní prostředí a naše obchodní partnery a společně tvořit lepší a udržitelnější budoucnost pro všechny.


Klíčové informace o udržitelnosti naleznete podobě našich vizí v dokumentu níže. Jedná se o významný prvek naší komunikace a základ našich strategických rozhodnutí. Chceme, abyste měli k těmto informacím přístup a budeme rádi, pokud si jej přečtete.


Vize 2030


Eco Vadis – Společenská odpovědnost

V rámci společenské odpovědnosti TART integroval sociální a ekologická hlediska do svých procesů a při své činnosti zohledňuje potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, jichž se její činnost dotýká. Stejně tak klade důraz na minimalizování negativních dopadů její činnosti na životní prostředí. Svoji společenskou odpovědnost vnímá jako průřezovou problematiku, která se dotýká širokého spektra aspektů – ekonomického, sociálního i environmentálního.


Jsme hodnoceni nezávislou nadnárodní společností EcoVadis, která precizně audituje zavedené procesy a opatření. Patří nám bronzový stupeň hodnocení a souhrnné výsledky auditu jsme připraveni na vyžádání zpřístupnit svým obchodním partnerům.


Neustále pracujeme na zlepšování procesů na základě zpětné vazby z auditu EcoVadis, požadavků svých zákazníků a dalších externích i interních podnětů.


FSC® (Forest Stewardship Council®)

Společnost TART je držitelem certifikátu FSC® (FSC-C164009). Prostřednictvím certifikace zpracovatelského řetězce zaručuje, že vybrané konečné výrobky pochází z lesů s certifikátem FSC®, což znamená, že každý zpracovatel i obchodník ve zpracovatelském řetězci, od lesa až k výrobci finálního výrobku, musí získat certifikát FSC®. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.


www.czechfsc.cz

ISO 14001

Společnost TART je certifikována dle normy ISO 14001, která tvoří systém environmentálního managementu. Neustále snižujeme negativní dopady všech činností firmy na životní prostředí, hledáme lepší využití našich zdrojů a eliminujeme plýtvání.