Antikorozní materiály CORTEC

Hlavní zbraní v boji proti korozi jsou inhibitory koroze. Mikroskopické částice vytváří na kovovém povrchu tenký ochranný štít – a to i v místech, kam se běžná ochrana nedostane. 

Antikorozní materiály CORTEC

Naše společnost je výhradním středoevropským zástupcem společnosti Cortec Corporation USA – světový leader v inovativních řešeních ochrany materiálů proti korozi. Nabízíme systém komplexní ochrany produktů proti korozi.

Primární nabídkou systému Cortec jsou antikorozní obalové materiály, které pokrývají nejširší spektrum potřeb kovozpracujícího průmyslu. Součástí jsou i konzervační prostředky, čistící a odmašťovací prostředky, odrezovače, antikorozní aditiva pro kapaliny na bázi vody nebo rozpouštědel, antikorozní příměsi do elastomerů, kovoobráběcí emulze zamezující vzniku koroze, antikorozní nátěry a migrační inhibitory koroze do železobetonových konstrukcí. Navštivte náš web zaměřený pouze na tuto oblast:

Jedinečná řešení pro všechny typy antikorozní ochrany

Splnili jsme náročné licenční podmínky a stali se tak výhradním výrobcem produktů CORTEC VpCI® v České republice. Díky tomu přináší společnost TART na český trh nejnovější technologie od nejvýznamnější firmy v oboru ochrany proti korozi ve světě.


Produkty Cortec poskytují krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou ochranu proti korozi. Firma Cortec vyvinula zcela novou generaci těkavých inhibitorů koroze (VCI), tzv. VpCI® (Vapor/Volatile Phase Corrosion Inhibitor). Tyto inhibitory koroze vytvářejí molekulární vrstvu na povrchu železných i neželezných kovů a spolehlivě je tak chrání proti korozivnímu vlivu vlhkosti, SO2 a H2S. Jedinečnost systému Cortec spočívá ve zvýšeném tlaku inhibitorů, kterým jsou vytlačovány molekuly vody a vzduchu z povrchu baleného produktu.

Výhody produktů Cortec

  • Vysoká účinnost – dlouhodobě chrání před korozí i v extrémních podmínkách.
  • Jednoduchá aplikace – široká škála produktů pro jednotlivé aplikace. Jednoduchá ochrana i na těžce dostupných místech.
  • Ekologicky šetrné a recyklovatelné – certifikované dle ekologické normy ISO.
  • Bezrizikové pro lidské zdraví – jsou netoxické. Neobsahují žádné těžké kovy, nitridy, silikony, fosfáty, chlorované uhlovodíky.