Komplexní balení 

Vyvíjíme a vyrábíme originální obaly pro konkrétní produkty. Pevní v kramflecích jsme především v automobilovém, elektrotechnickém a strojírenském průmyslu.

Komplexní balení 

Naše dlouhodobá činnost v oblasti balení, široký sortiment strojů i materiálů a sehraný tým kvalifikovaných specialistů vytváří ideální prostředí pro komplexní řešení obalových potřeb zákazníků. Veškeré obalové aplikace vznikají a jsou testovány v našem designerském centru, kde spojením nejrůznějších obalových materiálů vznikají unikátní obalová řešení na míru.

Naši zaměstnanci úspěšně zpracovávají náročné požadavky spotřebního, skupinového i přepravního balení výrobků s využitím vratných i nevratných obalových prostředků. Odvětví, kde se tento druh obalů používá nejvíce, jsou automobilový a elektrotechnický průmysl. Navštivte náš web zaměřený pouze na tuto oblast: 

Systém V.I.C.O.

Jedná se o integrovaný systém vratných obalů vyrobených na míru dle požadavků zákazníka. Pro zajištění toho nejlepšího řešení využíváme vlastních analýz a vývoje obalů. Systém V.I.C.O.® stanovuje a pravidelně monitoruje prioritní hlediska pro konkrétní obalová řešení, včetně ochrany produktů, životnosti obalů, ohleduplnosti k životnímu prostředí, manipulace a logistiky, poskytovaných informací a samozřejmě nákladové efektivity. 


V rámci komplexního balení nabízíme našim zákazníkům dodávky obalů Just In Time. V rámci tohoto servisu jsou zákazníkovi dodávány konkrétní obaly v době, kdy je potřebuje a v množství v jakém je potřebuje. Zákazník tak ušetří náklady spojené s udržováním skladových zásob nevyužívaných obalů.


Vývoj obalů 

Disponujeme vlastním designerským centrem, kde tým špičkových designerů vyvíjí a testuje nová řešení. Můžeme tak vyrobit obaly na míru dle potřeb zákazníka.


Projekt začíná podrobnou analýzou stávajícího či plánovaného produktu, jeho výroby, logistického procesu (manipulace, doprava, skladování apod.) a dalších požadavků zákazníka.


Při vývoji přepravních a skladovacích obalů využíváme moderní materiály, které odpovídají nejvyšším nárokům na ochranu výrobků a vyznačují se celou řadou předností.


Návrh balení

Při návrhu vhodného balení vycházíme hned z několika důležitých předpokladů: 


  • Dokonalá ochrana proti poškození při manipulaci a transportu.
  • Optimální ochrana citlivých, pohledových a lakovaných dílů.
  • Dlouhá životnost a odolnost obalů.
  • Snížení nákladů spojených s manipulací a dopravou.
  • Snadná recyklovatelnost.

Proces tvorby

  • V součinnosti s naším designerským centrem jsou navržena optimální řešení, na základě kterých jsou vyrobeny prototypy obalů.
  • Prototypy jsou po schválení zákazníkem podrobeny praktickým zkouškám.
  • Vyhovující a zákazníkem odsouhlasené prototypy jsou zavedeny do výrobního procesu.
  • Hotové obaly jsou dodávány v zákazníkem určených termínech a množství.
  • V rámci servisu je používání obalů neustále monitorováno, analyzováno a zdokonalováno.