Kompostovatelné obaly ENVIRA

Příroda je vytvořila a do přírody se zase vrátí. Umíme nahradit tradiční materiály z fosilních zdrojů těmi kompostovatelnými. Vše při využití druhotné suroviny – zpracováváme odpad vznikající při primární výrobě produktů z obnovitelných surovin. 

Kompostovatelné obaly ENVIRA

Kompostovatelné obaly Envira® nepředstavují žádnou ekologickou zátěž, nejsou vyrobeny z ropných produktů a po ukončení životnosti obalu je lze plně kompostovat. Kompostovatelné obaly jsou řešením pro budoucnost.

Na rozdíl od běžných plastů, které jsou vyráběny z látek získávaných z neobnovitelných zdrojů, jako je ropa nebo zemní plyn, jsou kompostovatelné materiály Envira vyráběny pouze ze surovin získávaných ze zdrojů plně obnovitelných (např. kukuřice, brambory, sója). Navštivte náš web zaměřený pouze na tuto oblast:

Výhody kompostovatelných obalových materiálů 

Výraznou předností kompostovatelných materiálů je nulová zátěž pro životní prostředí po skončení jejich životnosti. Tyto materiály na rozdíl od běžných plastů nekontaminují přírodu nebezpečnými látkami, ale navracejí do půdy důležité živiny (rozpadají se na biomasu, vodu a CO2).


Kompostovatelné plasty Envira mají lepší vzhled a podobnou pevnost jako polyetylen (PE). Jsou mimo jiné také vhodné pro uchovávání potravin – na potravinách uzavřených v klasických fóliích se již po několika hodinách vyskytují spóry plísní. To se u prodyšných kompostovatelných materiálů neděje. Obaly Envira také pohlcují nepříjemné zápachy. Jsou proto vhodné pro domácí třídění bioodpadu.

Jak Envira funguje

Kompostovatelné bioobaly Envira jsou přirozeným zdrojem potravy pro půdní bakterie. Přirozenou činností bakterií a působením tepla a vlhka se bioobaly Envira postupně rozloží na biomasu, vodu a CO2.


Řízené kompostování


  • Ideální podmínky tepla a vlhkosti
  • Přítomnost velkého množství půdních bakterií
  • Rychlejší rozpad obalu (3-12 týdnů)


Jak kompostovat obaly ENVIRA

Kompostovatelné obaly Envira lze naplnit téměř jakýmkoliv biologickým zahradním či kuchyňským odpadem (listí, tráva, plevel, piliny, seno, sláma, slupky, skořápky, zbytky z ovoce a zeleniny, káva nebo čaj). Naplněné sáčky stačí v kompostu zahrnout nebo proložit organickou hmotou (kompostem), aby docházelo k rychlejšímu rozpadu obalů. Během několika týdnů se kompostovatelné obaly Envira plně rozloží a vzniklý kompost je možné použít k obohacení půdy.