G – Governance

Náležitá správa a řízení firmy implikuje silnou, stabilní a zodpovědnou společnost, kterou aspirujeme být. Ukazatele udržitelného řízení pro nás představuje transparentnost, etické řízení, nezávislost správních rad a ochrana stakeholderů. Chceme eticky přistupovat k rozhodnutím tak, abychom hájili zájmy všech zainteresovaných stran. 

Zodpovědná správa a řízení organizace

Klíčovým pilířem úspěšného podnikání v dnešním světě je zodpovědná správa a řízení organizace, kdy společnosti jsou aktivními účastníky v globálním ekonomickém a sociálním kontextu. Tyto moderní principy zdůrazňují, že efektivní řízení organizace zahrnuje i odpovědnost vůči zákazníkům, zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti jako celku. Jedná se o vytváření udržitelných a etických struktur a postupů, které podporují prosperitu společnosti, zohledňují potřeby všech stakeholderů a přispívají k pozitivnímu sociálnímu a environmentálnímu dopadu. 

Korupce do businessu nepatří

Korupce je temným stínem, který ohrožuje naši společnost, naše instituce a náš společenský pokrok. V době, kdy se více a více zaměřujeme na etické a udržitelné hodnoty, je pro nás nezbytné zdůraznit náš postoj ke korupci. Naše společnost věří v hodnoty spravedlnosti, transparentnost a integritu.


Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady protikorupčního jednání. Tato pravidla a zásady jsou implementovány do politik, interních dokumentací a pracovních smluv. Řídíme se politikou naprostého odmítání (nulové tolerance) jakékoliv formy uplácení a korupce jak ve veřejném sektoru, tak i v soukromém. Při veškerém našem obchodním a osobním styku jsme se zavázali jednat profesionálně, spravedlivě a čestně.


Bezpečnost informací

Neodmyslitelnou součástí našeho podnikání je bezpečnost informací. S výrazným vzestupem digitalizace je ochrana informací zásadním faktorem pro zachování důvěryhodnosti a integrity našich operací. Naše firma se zavazuje k vytváření a udržování bezpečného prostředí pro všechny druhy informací (od osobních údajů zákazníků až po interní firemní data). 


Implementujeme moderní technologická opatření, jako je šifrování dat, firewally a antivirové programy, abychom minimalizovali riziko kybernetických hrozeb. Vedle technologických preventivních opatření provádíme i školení zaměstnanců, aby byli obeznámeni s nejnovějšími bezpečnostními postupy a mohli aktivně přispívat k prevenci hrozeb na všech úrovních. 


Silný dodavatelský řetězec

Chtěli bychom pomáhat našim dodavatelům, aby dosáhli požadovaných hodnot a kvality, proto se zavazujeme poskytovat vzdělání a vědomosti, které máme k dispozici.