O společnosti

Spolehlivost, kvalita dodávek a profesionální poradenský servis v oblasti balicích strojů a obalových materiálů pro skupinová, přepravní a ochranná balení.

Špička v obalech

Po rychlé expanzi se naše společnost vypracovala mezi vedoucí společnosti v oboru balicích strojů a obalových materiálů. Instalací moderních technologických zařízení získala společnost dostatečné zázemí pro efektivní výrobu obalů. Dle požadavků zákazníků specialisté společnosti TART vypracují návrh nejvhodnějšího způsobu balení, dodávky obalových prostředků i komplexní balicí servis.

Zákaznický servis

Jako zákaznicky orientovaná firma věnujeme velkou pozornost činnosti všech našich pracovišť zákaznického servisu. 


Soustředíme se především na rychlost a efektivnost komunikace všemi dostupnými prostředky v kombinaci s využitím rozsáhlé distribuční sítě.


Tímto způsobem dosahujeme ideální kombinace jednotného zpracování zakázek s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých zákazníků.

Členství v asociacích

Vysoká odbornost a kvalita poskytovaného zboží a služeb je naší prioritou. 


To se projevuje i aktivní komunikací a výměnou zkušeností s podobně zaměřenými firmami v České republice i v zahraničí.


Jsme dlouholetým členem české obalové organizace SYBA sdružující a hájící zájmy subjektů v sektoru balení v Česku.

TART a Evropská unie

Kromě Česka působíme i na evropském trhu. Zpočátku se firma orientovala na dovoz ze západní i východní Evropy. S růstem firmy jsme činnost doplnili o vlastní výrobu. Získali jsme tak exportní potenciál a stali se vývozcem do evropských zemí.


Projekty spolufinancované EU: Národní plán obnovy, OP PIK 2014-2021 I., OP PIK 20014-2021 II., OP PIK 2014-2021 III.