S – Social

Způsob, jakým firma ovlivňuje komunitu a lidi v ní, je pro nás zásadní. Zahrnuli jsme odpovědi na otázky týkající se lidských práv, pracovních podmínek, rozmanitosti a inkulizivity, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, vztahy se zákazníky a komunitami a sociální angažovanost. Naše společnost je odpovědná a etická vůči svým zaměstnancům a širší společnosti.

Férové podmínky pro zaměstnance i komunity

Jsme si vědomi dopadu businessu na zaměstnance a místní komunity, proto pro ně vytváříme férové podmínky. Věříme, že jednotlivec zasluhuje respekt, důstojnost a spravedlivé zacházení. Vše bez ohledu na způsob, jakým žije, jaké názory zastává nebo kým je. Prosperita naší společnosti by neměla být dosahována na úkor práv, hodnot a potřeb těch, kteří stojí v jejím jádře.


Věříme, že i přes dnešní rostoucí důraz na technologie a digitalizaci, zůstává lidský rozměr klíčem k úspěchu. Naše vize spočívá v udržování silných osobních vztahů, které přesahují čistě obchodní transakce.


Komunikace klíčem k úspěchu

Transparentní a jasná komunikace je jedním z pilířů zásad firmy TART. Podstatné je pro nás úzké spojení zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o dění ve společnosti skrze firemní časopis Bulletine, který je volně přístupný v informačním systému i v tištěné podobě. Management společnosti řádně komunikuje důležité informace přímo se zaměstnanci na osobních schůzkách a poradách.


Věříme v osobní přístup, proto je komunikace se zákazníky přímočará a naši obchodní zástupci jsou vždy k dispozici. Komunikace je pro nás klíčovým nástrojem pro budování a loajality u zákazníků, posilování vztahů se stakeholdery a zvyšování povědomí o udržitelnosti v businessu.Bezpečnost stakeholderů

Bezpečnost našich zákazníků a zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou. Tvoříme prostředí, kde se bude každý cítit chráněn a respektován. Vůči zákazníkům jsme zavázáni zajistit, aby naše produkty splňovaly vysoké standardy kvality a byly bezpečné pro jejich určené použití. Důsledně sledujeme a reagujeme na zprávy o bezpečnosti látek v EU tak, aby uživatel neutrpěl újmu naší činností.


Naše politiky a postupy navrhujeme tak, aby zajistily bezpečnost a zdraví na pracovišti. Školíme oblast bezpečnosti a prevence a aktivně pracujeme na minimalizaci rizik spojených s pracovními postupy. Rovněž aktivně posilujeme kulturu bezpečnosti, kdy každý zaměstnanec má zodpovědnost za svou a kolektivní bezpečnost.