Projekty EU

EVROPSKÁ UNIE PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNOSTI TART

TART, s.r.o., společně se svým partnerem MERYLPLAST, s.r.o., realizují projekt TART vzdělávání zaměstnanců, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 • Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004021
 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Příjemce: TART, s.r.o.
 • Partner: MERYPLAST, s.r.o.
 • Rozpočet projektu: 2. 526 828, 00 Kč
 • Začátek realizace: 15. 3. 2017
 • Konec realizace: 14. 3. 2019
 • Délka projektu: 24 měsíců
 • Statutární orgán: Ing. Michal Hort

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
V rámci projektu bude proškoleno 122 zaměstnanců obou společností, z toho 22 zaměstnanců ve věku nad 54 let, kteří zastávají pozice top manažerů, key account manažerů, produktových manažerů, obchodních zástupců, středního managementu a mistrů, pracovníků distribučních center a logistiky a pracovníků oddělení nákupu.

Jednotlivé vzdělávací moduly tzv. aktivity tvoří šest klíčových oblastí pro profesní i osobnostní rozvoj našich zaměstnanců:

 • obecné IT,
 • specializované IT,
 • měkké a manažerské dovednosti,
 • technické a jiné odborné vzdělávání,
 • účetní, ekonomické a právní kurzy,
 • interní lektor.

Za podpory externích vzdělávacích subjektů a interních lektorů z řad odborných pracovníků společnosti TART, s.r.o. chceme dosáhnout rozvoje pracovních, sociálních a komunikačních kompetencí a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.
Řízení projektu: Mgr. Jana Tehlárová, projektový manažer, tel: +420 548 129 484, e-mail: jtehlarova@tart.cz.