Služby

Společnost TART nabízí svým zákazníkům kromě samotných dodávek obalů a obalových materiálů také řadu doprovodných služeb. Jsme si vědomi toho, že tyto služby jsou v současné době stejně důležité jako samotné produkty. Důkazem toho je neustále rostoucí počet zákazníků, kteří doprovodné služby využívají.

Služby přinášejí našim zákazníkům řadu výhod:

  • úspora nákladů na obaly, balení a logistiku (dopravu, skladování apod.)
  • snížení zásob obalů a obalových materiálů
  • úspora pracovních kapacit
  • větší kontrola nad náklady a jejich přesná alokace
  • přístup k unikátnímu know-how
  • snížení rizika poškození výrobků

Nabízené služby je možné samozřejmě kombinovat v rámci servisu přímo na míru pro konkrétního zákazníka.

TART nabízí následující služby:

Exportní balení

Nabízíme exportní balení od počáteční analýzy, přes výrobu vhodného obalu, zabalení výrobku až po jeho transport. Poskytované garance jsou samozřejmostí.


Just In Time

Nabízíme dodávky v rámci principu Just In Time (JIT). Dodávky obalů přesně dle aktuální potřeby výroby. Distribuce obalů k jednotlivým pobočkám či závodům zákazníka. Dostatečná skladová zásoba je držena v našich distribučních a logistických centrech.


Kitting

Kitting představuje službu, v rámci které dodáváme složitější obaly (často složené z několika kusů/materiálů) připravené přímo k použití. V rámci kittingu nabízíme našim zákazníkům také samotné balení jejich setů ("kitů").


Analýza balicího procesu

Balíte s co nejnižšími náklady? Víte, že levný obal rozhodně nemusí znamenat nízké náklady na balení? Nabízíme analýzu balicích procesů ve Vaší společnosti včetně návaznosti na ostatní podnikové procesy.


Vývoj obalů

Mnoho produktů potřebuje unikátní obalové řešení. V našem designerském centru vyvíjíme pro naše zákazníky obaly přesně podle jejich požadavků a potřeb včetně zhotovení funkčních prototypů.


Testování obalů

Splňuje Váš současný obal všechny technické požadavky? Je dostatečně pevný, odolný a kvalitní? Nechte si své obaly otestovat a předejděte tak možným škodám a reklamacím.


Vzdělávání

V každém oboru lidské činnosti se neustále objevují nové trendy, materiály a postupy. Průmyslové balení není výjimkou, a proto pro naše zákazníky pořádáme školení a odborné konference, kde se mohou seznámit s novinkami z tohoto oboru.


Katalog služeb