Just In Time

Nabízíme dodávky v rámci principu Just In Time (JIT). Dodávky obalů přesně dle aktuální potřeby výroby. Distribuce obalů k jednotlivým pobočkám či závodům zákazníka. Dostatečná skladová zásoba je držena v našich distribučních a logistických centrech.


Jedná se o systém dodávek obalů dle aktuální potřeby, tedy v zákazníkem požadovaném čase a množství. Služba dodávek Just In Time (JIT) snižuje zákazníkům náklady na skladování a manipulaci s obaly a zvyšuje efektivitu jejich výroby. Díky síti distribučních a logistických center rozmístěných po celé České republice i v zahraničí a propracovanému systému logistiky dokáže naše společnost TART obsluhovat zákazníky v režimu 24/7 nebo zajistit distribuci požadovaných obalů po celé síti poboček zákazníka.


V současné době, kdy je těžké predikovat budoucí spotřebu obalů a zároveň je nezbytné šetřit provozní náklady, je systém dodávek Just In Time ideální způsob zajištění obalů a obalových materiálů.


Po počáteční analýze Vám naši odborníci navrhnou optimální způsob a interval objednávek a dodávek.


Kontaktujte nás pro více informací