O společnosti

Cílem společnosti TART je vycházet zákazníkům vstříc v jejich požadavcích na spolehlivost, kvalitu dodávek a profesionální poradenský servis v oblasti balicích strojů a obalových materiálů pro skupinová, přepravní a ochranná balení.

Společnost TART je předním českým výrobcem a dodavatelem obalových materiálů a balicích strojů pro Českou republiku a země střední Evropy. Firma nabízí zboží také z oblasti termoreflexních stavebních fólií SUNFLEX® a antikorozních materiálů Cortec.

Po rychlé expanzi se vypracovala mezi vedoucí společnosti v oboru balicích strojů a obalových materiálů. Instalací moderních technologických zařízení získala společnost dostatečné zázemí pro efektivní výrobu obalů. Příchodem zahraničního partnera získala společnost přístup k dalším progresivním technologiím v oboru balení a ochrany zboží.

Dle požadavků zákazníků specialisté společnosti TART vypracují návrh nejvhodnějšího způsobu balení, dodávky obalových prostředků i komplexní balicí servis.

Kontakty na naši společnost TART, s.r.o., naleznete v sekci Kontakty.

Prohlédněte si náš firemní profil.

Vývoj společnosti TART

 • 1991 - založení společnosti TART
 • 1993 - zahájení výroby balicích pásek s potiskem
 • 1997 - zahájení vlastní výroby polyetylenu
 • 1999 - spojení s americkou nadnárodní společností Sealed Air Corporation,
 • 1999 - zahájení výroby bublinkové fólie,
 • 2001 - založení dceřiné společnosti TARTEX na Slovensku,
 • 2001 - export do Rakouska, Maďarska, Polska,
 • 2003 - zisk licence a vlastní výroba antikorozních materiálů Cortec
 • 2005 - akvizice společnosti ABEST v Polsku
 • 2006 - založení dceřiné společnosti AUTOPACK v Rumunsku
 • 2007 - roční obrat firmy překročil 1 miliardu Kč
 • 2008 - zahájena výroba kompostovatelné fólie ENVIRA
 • 2010 - založení dceřinné společnosti v Turecku
 • 2011 - do portfolia firmy začleněna výroba expandovaného polystyrenu
 • 2012 - do holdingu byl začleněn výrobce kartonáže společnost PIERO
 • 2013 - vznik samostatné divize exportního balení
 • 2014 - otevřena nová logistická centra v Pardubicích a v Brně
 • 2015 - zahájena výroba dřevěných obalů
 • 2015 - společnosti TARTEX (SK) a Abest (PL) byly přejmenovány na TART
 • 2016 - vznik divize služeb Balení2
 • 2018 - založení dceřiné společnosti TART v Německu

 

Zákaznický servis

Jako zákaznicky orientovaná firma věnujeme velkou pozornost činnosti všech našich pracovišť zákaznického servisu. Soustřeďujeme se především na rychlost a efektivnost komunikace všemi dostupnými prostředky v kombinaci s využitím rozsáhlé distribuční sítě. Tímto způsobem dosahujeme ideální kombinace jednotného zpracování zakázek s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých zákazníků.

Reklamační řád společnosti TART

 

Členství v organizacích

syba Zaměření firmy TART, s.r.o., na vysokou odbornost a kvalitu poskytovaného zboží i služeb se projevuje i snahou o aktivní komunikaci a výměnu zkušeností s podobně zaměřenými firmami v České republice i v zahraničí.

TART je dlouholetým členem české obalové asociace SYBA sdružující a hájící zájmy subjektů v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů a balicích strojů v České republice.

 

TART a Evropský sociální fond

esf grant01Firma TART, s.r.o. se intenzivně a systematicky věnuje rozvíjení vědomostí a znalostí pracovníků společnosti.

Lidský potenciál je tím největším bohatstvím úspěšné a konkurenceschopné firmy, a to je jeden z hlavních důvodů pro podporu vzdělávání a rozvoje pracovníků TART, s.r.o., na všech úrovních.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - více informací.

 

TART a Evropská unie

Společnost TART, s.r.o., od svého vzniku aktivně působí nejen v České republice, ale i na evropském teritoriu. Obchodní činnost firmy směřovaná na počátku na dovoz a distribuci zboží ze západní i východní Evropy byla záhy doplněna vlastní výrobou. Společnost získala tak i exportní potenciál a stála se exportérem do evropských zemí. Obchodní, právní a přepravní podmínky Evropské unie pro nás nepředstavují žádné překážky, naopak po uvolnění některých administrativních bariér se dále zlepšila naše schopnost kooperace s evropskými dodavateli i zákazníky. Našim záměrem je prohlubování exportních i importních aktivit v rámci unie tak, aby firma překročila lokální působnost vymezenou hranicemi České republiky a Slovenska a stala se plnoprávným partnerem firem s působností v celoevropském měřítku.