Vyrábíme  široký sortiment dřevěných obalů pro přepravní balení. Bedny, palety, podlahy i bednění. Naše obaly odpovídají mezinárodní směrnici ISPM 15.

Dřevěné obaly

Dřevěné bedny

Dřevěné obaly jsou vždy konstruovány dle konkrétního baleného produktu, přepravních a skladovacích podmínek, cílové destinace, legislativních norem atd.

Dřevěné obaly můžeme dodat rozložené, složené, anebo konkrétní produkt můžeme přímo zabalit (často v kombinaci s dalšími obalovými materiály) a připravit k transportu.

Námi vyráběné dřevěné obaly odpovídají směrnici ISPM 15 – norma pro dřevěný obal v mezinárodním obchodu a mají certifikát o HT ošetření.

K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně s cílem maximální spokojenosti zákazníka.

V naší nabídce dřevěných obalů naleznete:

1. bedny

2. bednění

3. palety a podlahy

Podrobné informace o dřevěných obalech a našem výrobním závodu najdete na www.verpackungplus.cz.

Výroba bedenBEDNY

Dřevěné bedny pro přepravní balení dokonale ochrání výrobky proti poškození, ztrátě i nepříznivým povětrnostním vlivům.

Konstrukce beden vychází z dokumentace dodané zákazníkem, nebo se využívá vlastní konstrukční program (vychází z českých obalových norem a využívá balicích postupů vycházejících z německého souboru norem HPE). Základními vstupními parametry jsou hmotnost nákladu, rozměry baleného zařízení či vnitřní rozměry bedny. Zohledňují se také požadavky zákazníka na druh materiálu, stohovatelnost, manipulaci či způsob přepravy. Signace beden podle mezinárodních zvyklostí a přání zákazníka je samozřejmostí.Rozlišujeme tři základní typy beden podle druhu materiálu:

1) Bedny celodřevěné

Celodřevěné bedny jsou dřevěné obaly nejvyšší kvality. Podlahu a stěny tvoří zpravidla nehoblovaná prkna. Řezivo pro bedny se používá sušené nebo s přirozenou vlhkostí.2) Bedny překližkové

Obal se skládá z dřevěné podlahy a stěn, které jsou tvořeny dřevěnými nosnými díly s pláštěm z překližky různých tlouštěk – nejčastěji se používá překližka o síle 6, 9, 12 nebo 15 mm. V případě požadavku lze malé konstrukce vyrábět jako celopřekližkové (NonWood), čímž odpadá potřeba certifikátu o tepelném ošetření.

Vratné překlližkové obaly KLAPPY BOX a GRANBY BOX3) Bedny OSB

Obal se skládá z dřevěné podlahy a stěn, které jsou tvořeny dřevěnými nosnými díly s pláštěm z OSB různých tlouštěk – nejčastěji o síle 9, 12 nebo 15 mm.BEDNĚNÍ

Bednění či latění představuje kompromis mezi potřebou adekvátně chránit přepravované zboží vůči mechanickému poškození a spotřebou obalového materiálu. Používá se také pro méně choulostivé zboží, či jako odlehčená alternativa pro leteckou přepravu. Bednění zajišťuje především fixaci baleného zboží a jeho stohovatelnost při přepravě nebo skladování.

Bednění bývá doplněno o další řešení  zajišťující ochranu produktů proti prachu, vlhkosti nebo korozi (např. standardními nebo antikorozními fóliemi).

Pro konstrukci bednění platí stejné požadavky jako při konstrukci beden.dřevěné palety a podlahyPALETY A PODLAHY

Dalším obalovým prostředkem jsou dřevěné palety, podlahy, kontejnerové podlahy, kamionové podlahy, různé druhy atypických palet apod.

Dřevěné podlahy jsou nedílnou součástí transportních beden nebo slouží jako samostatný obalový transportní prostředek. Základním parametrem pro výrobu palet a podlah je jejich požadovaná nosnost a typ přepravovaného zboží, způsob manipulace a přepravy.

Vyrábíme palety a podlahy různých velikostí a z různých materiálů.

Pošlete Vaši poptávku na poptavky@tart.cz nebo zavolejte na telefon 548 210 500.