T-kvalita

T-KVALITA

Strategie uplatnění T-kvality®

tkvalita logoVyšším stupněm systému je komplexní řešení potřeb balení, při kterém naši autorizovaní obaloví specialisté pomohou srovnat alternativy balení při použití různých materiálů a pracovních postupů. Výsledkem pak je nejen snížená cena u jedné položky vytržené ze souvislosti, ale optimalizované náklady kompletního procesu balení i logistiky.

Podstata záměru:

  • správný produkt
  • správná dodávka
  • správná cena


Trvalá snaha o dosažení maximální spokojenosti zákazníků při plnění jejich velmi různorodých potřeb nás vedla k vytvoření originálního systému garantované kvalitativní úrovně zboží a služeb. Jde o specifickou interní nadstavbu dnes již standardních postupů předepsaných v procedurách vyplývajících z norem systému kvality ISO.

Zboží zařazené do systému garantované „T-kvality" je označeno příslušným kódem definovaným pro jednotlivé druhy zboží. Každý kód má exaktně definované kvalitativní parametry, které jsou hlavním kriteriem při objednání dané položky v interním firemním systému bez závislosti na tom, zda jde o dodávky z interních nebo externích zdrojů. Touto cestou jsme získali velmi efektivní nástroj obecné kontroly kvality umožňující dosahovat značné flexibility v dodávkách při současné minimalizaci rizik z diverzifikace odběratelsko-dodavatelských vazeb, které se v systémech komplexního řešení obalů stávají stále složitější.

V dodávkách uskutečňovaných v rámci systému T- kvality získává zákazník mnohem větší jistotu, že bez ohledu na aktuální situaci na trhu, dostane za správnou cenu, ve správný čas ten správný produkt právě tam, kde ho potřebuje.

tkvalita Princip systému:

Správný produkt

Každý zákazník musí mít právo na výběr kvality obalového materiálu, který používá, aniž by byl vystaven nátlaku, intrikám nebo dezinformacím ze strany zástupce dodavatele, který je veden snahou prodat jakýmkoliv způsobem svůj produkt, bez ohledu na skutečné potřeby zákazníka. Zatímco někdy není ani ten nejlepší výrobek pro daný účel dostatečně dobrý, v mnoha případech naprosto postačí produkt nižší kvality nebo dokonce jiného druhu.

K odstranění nejasností při prodeji výrobků renomovaných značek, méně renomovaných značek i neznačkových, zavádíme jednotné označení, které pomáhá rozlišit kvalitativní třídu výrobku. Škála možností tak sahá od standardní kvality pro běžnou potřebu, přes lepší kvalitu v případě zvýšených nároků až po vyjímečně vysokou kvalitu určenou pro zvlášť náročné aplikace. Tam, kde je to účelné je toto dělení podepřeno i obchodní značkou.

Naše zkušenosti ukazují, že i velmi vyhlášený značkový výrobce dokáže použít renomé své značky k propagaci výrobku relativně běžné kvality a naopak někteří méně známí výrobci umí vyrobit obzvlášť kvalitní produkty. Na základě mnoha let zkušeností ve výrobě, nákupu, distribuci a používání obalových materiálů jsme při aplikaci poznatků z důsledného uplatňování systému kvality ISO 9001 dokázali vytvořit interní systém kvalitativních tříd, který usnadňuje rozhodování zákazníků při volbě alternativ.

Správná dodávka

Specialisté v nákupu a zásobování velmi dobře vědí, že získat kontakt nebo smlouvu na dodávky požadovaného zboží není ani v době převahy nabídky nad poptávkou až tak jednoduché a nalezení dodavatele nebo výrobce ještě nemusí znamenat vyřešení jejich úkolu. Každá obchodní smlouva proto dochází svého naplnění teprve tehdy, když dodavatel dokáže nejen zboží nebo službu dodat, ale také dodržet všechny smluvní podmínky, zejména pak dohodnuté místo, čas a množství. Náš systém proto umožňuje sledování požadavků zákazníka již ve fázi zadání poptávky tak, aby zejména priorita času, místa či množství při dělených dodávkách mohla být naplněna. Vrcholem jsou z tohoto pohledu smluvené dodávky JIT.

Správná cena

I naprostý laik si dokáže představit, že užitná hodnota Trabantu není stejná jako u Mercedesu, přestože obojí je auto. Proto mají i rozdílnou cenu. Dodnes však není každému jasné, že i tak banální spotřební zboží jakým je například balicí páska má stovky možných variant, které se liší nejen šířkou a délkou návinu, ale také kvalitou použité podložky, její tloušťkou, typem lepidla, tloušťkou lepicí vrstvy, druhem dutinky, způsobem balení a expedice a řadou dalších faktorů.

Není proto jednoduché zvolit si produkt tak, aby poměr ceny a užitné hodnoty byl skutečně optimální. Na jedné straně je riziko zbytečných nákladů při použití drahého materiálu, jehož skutečné nebo fiktivní vlastnosti se ve finálním produktu neprojeví. Na druhé straně je možnost ztrát při použití levného materiálu, který nemá potřebné kvalitativní parametry.

Systém třídění do kvalitativních tříd koresponduje nejen s pořizovacími náklady jednotlivých položek zboží, ale také s reálnou užitnou hodnotou. Skutečnost, že i produkty, které se podaří vyrobit nebo nakoupit levně mohou mít vysokou užitnou hodnotu může být uspokojivě dokumentována jen prostřednictvím systému interních certifikací. Zákazník tak získává možnost realizace dodatečného profitu ve své výrobě, aniž by musel podstoupit kalvárii pokusů a omylů, běžně aplikovanou při nákupu za nejnižší nabídnutou cenu.