SK TART Moravská Slavia

Společnost TART, s.r.o. navázala partnerství se sportovním klubem moderní gymnastiky SK  TART Moravská Slavia.

V květnu letošního roku byla zástupci sportovního klubu a naší společnosti podepsána partnerská smlouva.

 

"Naším cílem je podpořit špičkový brněnský sportovní klub s mnohaletou tradicí. Věříme, že i díky naší spolupráci naváže na minulé i současné úspěchy a nadále bude dosahovat skvělých výsledků v rámci České republiky a na mezinárodních soutěžích v moderní gymnastice ,“ říká Michal Hort, jednatel společnosti TART. „Současně si přejeme, aby vešla do povědomí široké veřejnosti naše značka TART jakožto největšího dodavatele obalových materiálů na trhu České republiky a v okolních zemích."

Manažerka sportovního klubu Blanka Mlejnková u této příležitosti dodává: „Nové partnerství velmi vítáme. Přináší klid do naší klubové tréninkové práce v současné ekonomicky nelehké době, představuje základ pro fungování našeho klubu i pro práci s talentovanými dětmi, kterou považujeme za klíčovou pro zachování kontinuity a rozvoj brněnské gymnastiky,“ uvádí manažerka klubu, který v minulosti nesl jméno jiné známé brněnské společnosti GiTy, a to po celé dvě desetiletí.

Brněnský klub SK TART Moravská Slavia patří ke sportovním klubům s mnohaletou tradicí i vynikajícími výsledky. V současné době má 65 registrovaných členek všech věkových kategorií od 5 do 21 let, v seniorské kategorii je domovským klubem čtyř ze sedmi reprezentantek České republiky (Monika Míčková, Vendula Zámorská, Nataly Hamříková a Veronika Hegrová). Více informací o klubu nalezneta na http://www.sktartmsbrno.cz/